Coaching Contact Information

2019 Post 8 Coaching Staff

Brian White Legion Head Coach 605-216-3653

Nathan Naasz Asst. Legion Coach 605-840-1445

Bill Ellwanger Jr. Legion Head Coach 605-280-2491

Zach Rabern Asst. Jr. Legion Coach 605-222-4462

Connor Gerber    U14 Head Coach                  605-295-3253

Landon Badger          U14 Asst. Coach                  605-222-9011

Carson Tschetter U13 Head Coach 605-220-6910

Jim Goodman U13 Asst. Coach 605-222-7053

Bob Mercer U13/14 Head Coach 605-280-7580

Sam Naasz U13/14 Asst. Coach 605-840-8516

Peyton Zabel Post 8 Pitching Coach 605-220-3905